Usługa administrowania najmem

Usługa skierowana jest do właścicieli mieszkań, domów, lokali i obiektów użytkowych. Zajmujemy się powierzoną nieruchomością kompleksowo, począwszy od przygotowania do wynajmu, znalezienia odpowiedniego najemcy, poprzez monitorowanie najmu (kontrolujemy zarówno płatności, rozliczenia, jak i na bieżąco sprawujemy nadzór nad nieruchomością).

Dla kogo

 • dla klientów indywidualnych oraz dla firm
 • dla właścicieli mieszkań, domów, lokali biurowych, handlowych i innych komercyjnych

Zakres

 • doradzamy jaki jest realny czynsz najmu dla danej nieruchomości oraz co ewentualnie należy zrobić aby szybko i dobrze wynająć nieruchomość,
 • podpisujemy umowę o Administrowanie Najmem (wzór umowy przesyłamy na życzenie klienta),
 • poszukujemy Najemcy, przygotowujemy ofertę, publikujemy ją na portalach ogłoszeniowych, organizujemy wizyty na nieruchomości,
 • przedstawiamy właścicielowi potencjalnych kandydatów na najemców,  weryfikujemy potencjalnego najemcę pod względem zdolności do płatności – sprawdzamy w KRD, prowadzimy negocjacje
 • przygotowujemy projekt umowy najmu
 • podpisujemy z przyszłym najemcą umowę najmu na warunkach ustalonych z Właścicielem, pobieramy kaucję, przekazujemy nieruchomość najemcy wraz ze sporządzeniem szczegółowego protokołu zdawczo – odbiorczego i dokumentacją fotograficzną
 • dbamy o należyty stan lokalu poprzez nadzór nad przebiegiem umowy najmu,
 • na bieżąco pobieramy i rozliczamy opłaty z tytułu czynszu najmu, opłat do wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej  oraz egzekwujemy inne zobowiązania wynikające z zawartej umowy najmu
 • terminowo wpłacamy czynsz najmu na konto bankowe właściciela (po potrąceniu opłaty za administrowanie)
 • niezwłocznie informujemy Właściciela o zaległościach najemcy w należnych opłatach
 • doręczamy w razie potrzeby dłużnikom pisma, upomnienia, wezwania do zapłaty (w przypadkach ostatecznych pośredniczymy w występowaniu na drogę postępowania sądowego)
 • przygotowujemy aneksy dotyczące zmian w umowach najmu
 • koordynujemy drobne bieżące naprawy oraz usuwanie usterek, obsługa sprawdzonych ekip techniczno – remontowych
 • przygotowujemy i przeprowadzamy sprawy związane z wypowiedzeniem umowy najmu w przypadkach określonych w umowie najmu oraz protokolarnym odbiorem lokalu

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: